در حال بارگذاری
Canva - Diabetes, Blood Sugar, Diabetic, Medicine, Insulin.jpg
ثبت نام کارت هوشمند آغاز شد

Canva - Diabetes, Blood, Finger, Glucose, Diabetic, Test, Meter.jpg
پزشکان نیز میتوانند در سایت ثبت نام کنند

/

ثبت نام بیمه تکمیلی

تنها دارندگان کارت هوشمند انجمن دیابت , می توانند از خدمات بیمه انجمن بهره مند شوند

دریافت کارت هوشمند

برای استفاده از خدمات انجمن, کاربان می بایست ثبت نام کارت هوشمند را انجام دهند

ثبت نام پزشکان و وکلا

پزشکان و وکلای عزیز برای ثبت نام در انجمن می بایست از این بخش مخصوص به خود استفاده کنند